Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини

Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини – вищий заклад освіти недержавної форми власності. Відповідно до цієї ліцензії і сертифікатів про акредитацію виданих Державною акредитаційною комісією України інституту надано право на провадження освітньої діяльності, пов’язаної із наданням вищої освіти на рівні освітньо-професійної підготовки спеціаліста зі спеціальностей:

Фахівці з вищою медичною освітою (лікарі).

Спеціальності:

7.12010001 Лікувальна справа. Термін навчання 6 років

7.12010005 Стоматологія. Термін навчання 5 років

 

Навчання  у медичному інституті проводиться на контрактній (платній) основі.

Особи, які успішно закінчили курс навчання отримують диплом лікаря державного зразка і можуть працювати на лікарських посадах у лікувально-профілактичних закладах державної та інших форм власності.

Навчальний процес в інституті здійснюється у відповідності з вимогами нормативних та інструктивних документів Міністерства освіти і науки України та Міністерства  охорони здоров'я України.

У Дніпропетровському медичному інституту традиційної і нетрадиційної медицини як вищому навчальному закладі України ІІІ рівня акредитації підготовка медичних кадрів здійснюється на етапі додипломної підготовки.

Післядипломне навчання наших випускників в магістратурі, інтернатурі, аспірантурі та клінічній ординатурі здійснюється на базі ДДМА та в інших провідних вищих медичних  навчальних закладах.

 

Основою концепції освітньої і виховної діяльності медичного інституту є поєднання державного стандарту підготовки лікарів з опануванням найбільш ефективних методів  традиційної (народної) та нетрадиційної медицини, бо сьогодні в світі (включаючи такі європейській країни, як Англія, Франція) більш ніж 30% пацієнтів звертається до  лікарів, які володіють методами народної медицини.

У нашому інституті студенти отримують знання і практичні навики з мануальної терапії, фітотерапії, гомеопатії, рефлексотерапії та

інших нетрадиційних методів лікування та  діагностики. Саме це відрізняє наш медичний інститут від більшості існуючих в Україні медичних навчальних закладів.

Висококваліфікований викладацько-професорський склад (cеред викладачів інституту 24 доктори і 57 кандидатів наук)., індивідуальний підхід до кожного студента, добра  матеріально-технічна база, використання сучасних новітніх освітніх технологій забезпечують високу якість медичної освіти у Дніпропетровському медичному інституті народної медицини. Бібліотека інституту має достатній книжковий фонд наукової, навчально-методичної та інформаційної літератури.

Новим і перспективним методом реформування вищої медичної освіти є її модернізація за європейським зразком.

Великі надії покладаються на приєднання вищої медичної школи до Болонського процесу, завданням якого є приведення вищої освіти у європейських країнах до єдиного стандарту і критеріїв.

 
За якою спеціальністю ви бажаєте отримати освіту в нашому ВУЗі?