Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини

Вчена Рада

Вчена рада  ДМІ ТНМ є колегіальним органом управління  ДМІ ТНМ

Вчена рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Постановами Кабінету міністрів України, іншими законодавчими актами України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом ДМІ ТНМ та Положенням "Про вчену раду".

Керівництво роботою Вченої ради здійснюють Голова Вченої ради, його заступник і Учений секретар.

До повноважень Вченої ради належить:

 1. Визначення стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності  ДМІ ТНМ;
 2. Визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
 3. Затвердження освітніх програм та навчальних планів для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
 4. Ухвала рішень з питань організації освітнього процесу, визначення строків навчання на відповідних рівнях;
 5. Аналіз результатів ректорських контролів знань;
 6. Аналіз та ухвала фінансових звітів Голови студентського самоврядування;
 7. Затвердження зразку та порядку виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразків, порядку виготовлення, процедури
  і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
 8. Ухвала основних напрямів проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
 9. Оцінювання науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
 10. Присвоєння вчених звань професор, доцента та старшого наукового співробітника і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;
 11. Прийняття остаточних рішень про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;
 12. Надання рекомендацій для використання у навчальному процесі підручників та навчальних посібників, а також рекомендацій щодо підготовки і публікації навчальної літератури, монографій, періодичних наукових збірників, матеріалів конференцій тощо;
 13. Прийняття рішень про висунення робіт на здобуття Державних премій України та інших премій;
 14. Порушення клопотань про представлення працівників  ДМІ ТНМ до присвоєння почесних звань та нагородження державними нагородами, відзнаками та почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, органів місцевого самоврядування;
 15. Надання рекомендацій науковцям та науково-педагогічним працівникам щодо обрання дійсними членами та членами-кореспондентами Національної академії наук України, Національної академії медичних наук України та інших Академій;
 16. Розгляд інших питань діяльності ДМІ ТНМ відповідно до Статуту  ДМІ ТНМ.

 

Протягом 2019/2020 навчального року проводились засідання Вченої Ради ДМІ ТНМ, згідно затвердженого плану:

 • 29.08.2019 протокол 1;
 • 26.09.2019 протокол 2;
 • 31.10.2019 протокол 3; 
 • 28.11.2019 протокол 4;
 • 24.12.2019 протокол 5;
 • 30.01.2020 протокол 6;
 • 27.02.2020 протокол 7;
 • 26.03.2020 (онлайн) протокол 8;
 • 30.04.2020 (онлайн) протокол 9;
 • 12.05.2020 (онлайн) протокол 10.