Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини

Оціночні критерії Пакистанської Медичної Комісії (ПМК) для всіх Медичних та Стоматологічних Університетів/Коледжів/Інститутів та Програм

2021-03-29

ПМК зробила розподіл всіх країн на два списки, Україна знаходиться у списку II. Всі медичні установи розділено відповідно до їх міжнародного акредитаційного статусу на три категорії подані нижче. Внесення назви закладу до однієї з цих категорій А, В, чи С просто демонструє її верифікаційний статус і ці списки можуть змінюватися. Метою даних класифікованих списків є надання випускникам іноземних медичних закладів шляхів для отримання Пакистанської ліцензії для ведення практики у Пакистані.
Багато коледжів, що належать до категорій В чи С можуть підлягати окремому розгляду та потребувати акредитації незалежною агенцією чи міжнародним регуляторним органом першого рівня. Відповідно, заклад може бути перенесений зі списку В до А коли він отримує дворівневу верифікацію. Такий принцип діє і з закладами у списку С, тобто вони мають отримати першорівневу верифікацію, щоб бути перенесеними до списку В.

Категорія А
Представляє коледжі та запропоновані ними кваліфікації, які були атестовані та акредитовані на двох рівнях, а саме відповідно до особистого інспектування незалежною міжнародно визнаною акредитаційною агенцією, яка належним чином визнається Світовою Федерацією Медичної Освіти (СФМО) та надалі визнана як перша ланка міжнародного регуляторного органу Освітньої Комісії для Випускників Іноземних Медичних закладів (ОКВІМЗ), Путівника з Міжнародної Медичної Освіти (ПММО). Генеральна Медична Рада (ГМР), Австралійська Медична Рада (АМР) додатково до визнання національним регуляторним органом дають змогу випускникам отримати ліцензію в країні громадянства.

Категорія В
Представляє коледжі та кваліфікації, які визнаються або ж міжнародним регуляторним органом першої ланки (ОКВІМЗ, ГМР, АМР) або ж підлягає фактичному контролю однією з незалежних міжнародно визнаних акредитаційних агенцій, котра відповідно є визнаною СФМО і додатково до визнання національним регуляційним органом дає змогу випускникам отримати ліцензію у країні громадянства; тим самим дані коледжі мають лише одно-ланкову верифікацію.

Категорія С 
Представляє коледжі та кваліфікації, що є визнаними національним регуляторним органом та дає змогу випускникам отримати ліцензію в країні громадянства, але не має або ж двох-ланкової незалежної верифікації першорівневим міжнародним регуляційним органом (ОКВІМЗ, ГМР, АМР) чи відповідно підлягає фізичному контролю однією з незалежних міжнародно визнаних акредитаційних агенцій, визнаних СФМО.

Статус Українських Медичних Закладів
На даний час ПМК визнає дипломи бакалаврів медицини та бакалаврів хірургії Харківського Національного Медичного університету і відносить їх до категорії А. Ще 23 українські медичні заклади віднесені до категорії В. Жоден заклад не входить до категорії С.
Ваш заклад зараз знаходиться у списку В, ПМК може оновити на своєму сайті https://www.pmc.gov.pk/ інформацію про чинний статус визнання національним та міжнародним регуляційним органом, якщо вимагається зміна статусу університету.

Шляхи ліцензування:
На сайті ПМК надається інформація про п’ять шляхів для визнання дипломів, виданих іноземними медичними коледжами та університетами.

Шлях ліцензування №1
Випускник іноземного коледжу, який має кваліфікацію, визнану ПМК згідно зі Списком А Коледжів.
Особа, яка отримала кваліфікацію іноземного коледжу зі Списку В Коледжів ТА Іноземну ліцензію, видану іноземним регуляторним органом або країною, включеною до Списку І Країн як визнано ПМК, але не закінчила визнану медичну практику в країні, що входить до списку І Країн.
Випускник іноземного коледжу, який здобув кваліфікацію NEB Step III до 24 вересня 2020 року. Перелічені вище особи отримують Тимчасову Ліцензію на основі перевірки іноземної кваліфікації бакалавра в університеті, який закінчив та, якщо це можливо, іноземну ліцензію від органу, що її видає.
Після завершення медичної практики в Пакистані особа повинна отримати кваліфікацію, склавши НЛЕ - Національний Ліцензійний Екзамен (для іноземних випускників) до одержання Повної Ліцензії, за винятком осіб, які підпадають під пункт №3 (NEB, кваліфікований до 24 вересня 2020 року).

Шлях ліцензування №2
Особа, що отримала кваліфікацію іноземного коледжу у списку А Коледжів ТА Іноземну ліцензію, видану іноземним регуляторним органом або країною, що входить до Списку І Країн, ТА пройшла медичну практику в іноземній установі, визнаній регуляторним органом відповідної країни.
Такі особи, як зазначено вище, звільняються від проходження медичної практики в Пакистані та можуть отримати Повну Ліцензію після отримання кваліфікації на основі НЛЕ (для іноземних випускників).

Шлях ліцензування №3
Особи, які мають іноземну ліцензію, видану іноземним регуляторним органом або країною, що входить до Списку І або Списку II Країн ТА, крім того, мають іноземну кваліфікацію аспіранта або альтернативу аспірантурі, визнану ПМК.
Цим особам, як зазначено вище, надається Повна Ліцензія на основі підтвердження їх Іноземної Ліцензії від органу, що видав її, та підтвердження кваліфікації аспіранта або альтернативної кваліфікації від органу, що її надає.

Шлях ліцензування №4
Випускник іноземного коледжу, який має кваліфікацію, визнану ПМК за Списком В Коледжів.
Власник іноземної ліцензії, виданої іноземним регуляторним органом або країною, що входить до Списку II Країн.
Таким особам надається Тимчасова Ліцензія за наявності отриманої іноземної ліцензії у країні, що входить до Списку II Країн; і закінчена медична практика в іноземній країні.
Після закінчення Медичної Практики в Пакистані особа має одержати кваліфікацію на основі проходження НЛЕ (для іноземних випускників), щоб отримати Повну Ліцензію.

Шлях ліцензування №5
Випускник іноземного коледжу або особа, що має іноземну кваліфікацію, яка не визнана ПМК, або все ще перебуває в процесі визнання та внесена до Списку С Коледжів.
Таким особам надається Тимчасова Ліцензія після того, як вони;
отримали Іноземну Ліцензію в країні, що входить до списку І або II Країн; і
закінчили медичну практику в іноземній країні; та здобули кваліфікацію НЛЕ (для
іноземних випускників) після завершення етапів (і) та (іі) та до надання Тимчасової
Ліцензії.
Після завершення проходження медичної практики в Пакистані особа отримує Повну Ліцензію.

Шлях ліцензування на даний момент для студентів, які завершили навчання до Січня 2021 року у іноземних коледжах зі Списку В.
Студенти, які закінчили навчання у іноземному коледжі зі Списку В до Січня 2021 року мають отримувати ліцензії на наступних засадах;
Мають надати право на ліцензію з країни, в якій навчалися, якщо вони не мають ліцензії з такої країни.
Отримати кваліфікацію, склавши НЛЕ
Після кваліфікації НЛЕ отримати Тимчасову Ліцензію
Повинні пройти Медичну Практику у Пакистані.
По завершенню медичної практики їм надається Повна Ліцензія.
У такому разі всі особи, які є випускниками коледжів зі Списку В і кому були надані Тимчасові Ліцензії і раніше знаходилися у Зеленому Списку мають з’явитися на перший НЛЕ і підтвердити кваліфікацію, щоб зберегти за собою тимчасову ліцензію. У разі, якщо особа не проходить перший НЛЕ, дія тимчасової ліцензії тимчасово призупиняється допоки іспит НЛЕ не буде складений.
Таким чином, будь-якій особі, що підпадає під зазначену категорію, випускнику, котрий завершив навчання в коледжі і попередньо отримував тимчасову ліцензію на основі Зеленого Списку, має отримати Тимчасову Ліцензію для початку роботи.