Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини

Історія ДМІ ТНМ

2017-12-04

ІСТОРІЯ ДМІ ТНМ

Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини (ДМІ ТНМ) розпочав свою діяльність в 1993 році. Його засновником став доктор медичних наук, професор, академік Академії наук Вищої школи України Абрамов Віктор Васильович, який був ректором інституту до травня 2017 р. За час своєї діяльності у сфері медичної освіти В.В. Абрамов отримав звання «Відмінник освіти України», а також неодноразово був нагороджений почесними грамотами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, Міністерства праці та соціальної політики України.

Кафедру народної і нетрадиційної медицини організувала кандидат медичних наук, доцент Красовська Аліса Георгіївна під керівництвом ректора інституту проф. Абрамова В.В.

У 1999 році ДМІ ТНМ було вперше акредитовано в цілому за третім рівнем акредитації ВНЗ (рішення Державної акредитаційної комісії України від 21.12.1999р., протокол №24). 

У 2000 році інститут нагороджено Дипломом рейтингу вищих закладів освіти України.

Для поглибленого вивчення народної і нетрадиційної медицини з 2003 по 2007 роки інститут уклав ряд довгострокових договорів: з кафедрою рефлексотерапії Київської медичної академії післядипломної освіти, з Вейфангською державною медичною академією (Китай), су-джок терапії (Південна Корея).

У 2011 році інститут почав приймати на навчання іноземних громадян. І вже зараз в інституті навчаються студенти з Азербайджану, Анголи, Бангладешу, Великобританії, Гани, Данії, Єгипту, Ємену, Зімбабве, Йорданії, Ізраїлю, Індії, Іраку, Камеруну, Канади, Конго, Кувейту, Лівану, Лівії, Марокко, Намібії, Непалу, Нігерії, Нідерландів, Німеччини, Пакистану, Південної Кореї, Польщі, Сирії, США, Судану, Тунісу, Туреччини та Туркменістану. Сьогодні у інституті загалом навчається понад 700 українських та іноземних студентів.

У 2017 році на посаду ректора обрали кандидата медичних наук, доцента, член-кореспондента Академії технологічних наук України Абрамова Сергія Вікторовича.

25 травня 2017 року ДМІ ТНМ пройшов ліцензування за спеціальностями "Медицина" (222) та "Стоматологія" (221). На медичному факультеті студенти можуть здобути вищу медичну освіту за спеціальностями "Лікувальна справа" та "Стоматологія". Також з 2017 року до медичного інституту здійснюється підготовка магістрів.

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ДМІ ТНМ

Освітня діяльність інституту проводиться згідно з державними типовими освітньо-професійними програмами, освітньо-кваліфікаційними характеристиками, навчальними планами і програмами, розробленими та затвердженими Міністерством охорони здоров'я та Міністерством освіти і науки України. Навчальна робота у ВНЗ організована у відповідності з наказом Міносвіти України за № 161 від 02.06.93 р., Закону України «Про освіту» і проводиться відповідно до робочих навчальних планів та програм, графіків навчального процесу, затверджених в установленому порядку. На весь період навчання у ДМІ ТНМ створена наскрізна програма інтеграції базових, професійно-орієнтовних та клінічних дисциплін з дисциплінами народної і нетрадиційної медицини. Це сприяє підготовці профільованих фахівців нового типу, конкурентоспроможних на ринку праці, які зможуть у своїй практиці поєднати знання та навички класичної, традиційної та нетрадиційної медицини.

У навчальному процесі, науковій та лікувальній роботі ДМІ ТНМ використовує власну матеріальну базу, бібліотеку з читальним залом. Лекції, семінарські та практичні заняття з рефлексотерапії, гомеопатії, фармакогнозії та фітотерапії, мануальної терапії проводяться в тематичних класах.

Крім державних іспитів, у процесі навчання, починаючи з 1999 року, студенти ДМІ ТНМ щорічно складають Державні ліцензійні інтегровані іспити, які відповідно до міжнародних стандартів здійснює Центр Тестування професійної компетенції фахівців при МОЗ України - “Крок-1” та “Крок-2”.

В інституті працює 21 доктор і 63 кандидати наук, які забезпечують високий рівень навчально-виховного процесу. Велику увагу тут приділяють поглибленню знань в галузі традиційної і нетрадиційної медицини як серед викладачів, так і серед студентів. Задля якісного і ефективного навчання на практичних заняттях викладачі займаються зі студентами у малих групах або працюють індивідуально. Це дозволяє студентам більш досконало оволодіти практичними навичками і покращити якість підготовки студентів у інституті.

Навіть за скрутних економічних умов в Україні, інститут вже більше 20 років веде підготовку фахівців з вищою медичною освітою на рівні державних вищих навчальних закладів.

Перший досвід випусків лікарів з додатковими знаннями традиційної і нетрадиційної медицини свідчить, що наразі лікарі загальної практики, які володіють простими, доступними та неінвазивними засобами діагностики, профілактики та лікування (в том числі й методів народної медицини), найбільше потрібні в сільських районах, де бракує якісних спеціалістів, апаратури та медикаментів. Також лікарі такого профілю мають високий попит у приватних клініках у містах та районах не тільки нашої області, але й по всій країні.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДМІ ТНМ

Окрім освітньої роботи, Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини бере активну участь у науковій роботі.

Основні наукові напрямки роботи ДМІ ТНМ:

1. Досконале вивчення та обґрунтування з позицій сучасної науки досвіду народної і нетрадиційної медицини у її основних напрямках (фіто-, аромо- апітерапії, гомеопатії, рефлексотерапії, мануальної медицини);

2. Розробка рекомендацій, що сприяють оздоровленню населення та зменшують дію несприятливого впливу оточуючого середовища на організм людини, у тому числі продуктів харчування з дієтичними, лікувальними та лікувально-профілактичними властивостями;

3. Використання засобів народної медицини в реабілітації спортсменів, які виконують значні фізичні навантаження.

Результатом наукової діяльності співробітників ДМІ ТНМ є сотні наукових статей, навчальні посібники та монографії, патенти та авторські свідоцтва. Науковці ДМІ ТНМ постійно обговорюють свої роботи на вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференціях, конгресах, симпозіумах тощо, та висвітлюють їх на сторінках вітчизняних та закордонних наукових видань (збірниках наукових праць, журналах, монографіях, методичних рекомендаціях тощо).

ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА

Лікувальна робота та викладання клінічних дисциплін у ДМІ ТНМ здійснюється на клінічних базах обласних та міських лікарень, а також військового шпиталю. У власному консультативно-діагностичному центрі студентам і викладачам забезпечують пильний контроль за станом здоров’я студентів і викладачів та проводять необхідні лікувально-профілактичні заходи. Крім того, студенти та викладачі ДМІ ТНМ можуть зміцнити здоров’я у спортивно-тренувальному комплексі із сучасним спортивним обладнанням.

НАРОДНА МЕДИЦИНА В УКРАЇНІ ТА У СВІТІ

Народна або комплементарна медицина поєднує в собі історично сформовані знання, що передавалися з покоління в покоління та емпіричний досвід і майстерність з діагностики, профілактики і лікування захворювань. Ці знання накопичувалися тисячоліттями і наразі отримали підтвердження методами доказової медицини. До народної медицини можна віднести фармакогнозію, фітотерапію, голкорефлексотерапію, гомеопатію, мануальну терапію, біоритмологію, апітерапію, східні оздоровчі системи (цигун, тайци-зі-цюань) та інші. Ці напрямки потребують значного фінансування, проте їх можна використовувати у медичних закладах із дефіцитом діагностично-лікувального устаткування та медикаментів. Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини займається поглибленим вивченням цих напрямків. Для порівняння: у КНР налічується 115 закладів такого спрямування, а в Україні – всього 2.

Важливість і необхідність розвитку традиційної (народної) і нетрадиційної медицини визнано на державному рівні. У 2002 році Міністерство охорони здоров’я України прийняло закон, який передбачає внесення посад фахівців із традиційної і нетрадиційної медицини до переліку лікарських посад у закладах охорони здоров’я.

Методами традиційної і нетрадиційної медицини користувалися споконвіку, але вони стають дедалі більш актуальними. За даними видання «Фітотерапія. Часопис», засобами народної медицини користується значна кількість населення розвинених країн: Канада – 70%, Германія – 73%, Франція – 49%, Австралія – 48%, США – 31%, Бельгія – 31%.