Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини

Навчальна робота

Zayats I.O.

Навчальний відділ – структурний підрозділ інститута, що забезпечує організацію освітнього процесу, відповідно до вимог законодавчих і нормативних актів у сфері освіти.

Навчальний відділ очолює Заяць Ірина Олександрівна.

Основною метою навчального відділу є організація освітнього процесу в інституті на рівні, що забезпечує підготовку висококваліфікованих спеціалістів у галузі охорони здоров’я.

Функції навчального відділу:

 • Розробка проектів наказів та розпоряджень щодо організації та оптимізації освітнього процесу в інституті.
 • Розробка і впровадження інструктивно-методичних матеріалів стосовно виконання нормативних документів МОН та МОЗ України з організації освітньої діяльності.
 • Координація діяльності структурних навчальних підрозділів і робочих органів інститута навчально-методичного спрямування.
 • Організаційна робота щодо відкриття нових спеціальностей, кафедр, тощо.
 • Складання та затвердження графіків освітнього процесу на навчальний рік, планів формування груп.
 • Складання розкладів навчальних занять, заліково-екзаменаційних сесій, атестації випускників, їх організаційне супроводження та контроль за їх виконанням.
 • Організація раціонального використання аудиторного фонду інститута.
 • Розрахунок педагогічного навантаження та підготовка проектів штатного розкладу науково-педагогічного персоналу інститута у розрізі кафедр.
 • Ведення щомісячної статистики руху контингенту студентів.
 • Організація поновлення відрахованих осіб та переведення студентів з інших закладів вищої освіти на навчання до інститута.
 • Організація і проведення навчальних та виробничих практик студентів.
 • Внесення та редагування даних студентів до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, підготовка студентських документів (студентських квитків, дипломів про освіту).
 • Планування та контроль за підвищенням кваліфікації викладачів інститута.


Контакти:
49005 вул. Севастопольска 17, корпус 4, кімната 31, м. Дніпро, Україна
Телефон: +38 ‎(068) 640-38-34
Email: mail@dmitnm.edu.ua