Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини

Якість освіти

Система внутрішнього забезпечення якості  освітньої діяльності та якості вищої освіти ДМІ ТНМ базується на основі вимог Закону України «Про вищу освіту», «Про освіту», Стандартів і рекомендацій забезпечення якості у європейському просторі вищої освіти 2015 року, "Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності ДМІ ТНМ".

 

Моніторинг якості освітньої діяльності:

 

Опитування здобувачів вищої освіти: