Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини

Студентське наукове товариство

Студентське наукове товариство інституту створює умови для творчої діяльності, набуття впевненості в своїх можливостях оволодіння науковими матеріалами, в досягненні необхідних професійних якостей.

Tarnapovich P.I.

Голова СНТ - Тарнапович Павло Ігоревич, студент-стоматолог 3 курсу.

Актив наукового товариства проводить регулярне інформування кафедр ДМІ ТНМ та членів СНТ про планові наукові заходи (конференції, конкурси, олімпіади, тощо), що проводяться за участю студентів і молодих учених; взаємодію з іншими молодіжними громадськими організаціями; організацію міжкафедральних і внутрішньовузівських наукових студентських заходів; організацію на базі ДМА конференцій різного рівня.

У поточному році відбулося 2 засідання:

19.11.2019 - 1 дисциплінарне;

05.12.2019 - 2 практичне, де було розібрано види швів та шовного матеріал; відпрацьовані варінти ушивання ран різними видами швів.

СНТ

СНТ

СНТ

СНТ

СНТ

СНТ